Syndrom DDA lub DDD – Czym jest?

Spis treści

Postęp psychiatrii i psychologii w ostatnich latach jest zaskakujący. Celem rozwoju tej dziedziny medycyny jest pomoc osobom, które zmagają się z zespołami objawów, które wpływają na codzienne funkcjonowanie na podłożu społecznym, rodzinnym oraz somatycznym. Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików oraz DDD, czyli dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jest bardzo często powodem rozpoczęcia terapii przez pacjentów, którzy na skutek dojrzewania i długotrwałego przebywania w otoczeniu alkoholowym lub dysfunkcyjnym nie radzą sobie w dorosłym życiu. Objawy osób DDD lub DDA są na tyle uciążliwe, że bardzo często prowadzą do rozwoju chorób o podłożu psychicznym, jak depresji czy nerwicy lękowej. Czym jest syndrom DDA oraz DDD, oraz jak się objawia?

Syndrom dziecka alkoholika lub dziecka z rodziny dysfunkcyjnej – co to znaczy?

Syndrom dziecka alkoholika lub dziecka z rodziny dysfunkcyjnej jest terminem, który określa zespół symptomów lub problemów, z którymi zmaga się osoba dorosła, rozwijająca się w domu alkoholowym lub dysfunkcyjnym. Mieszkanie z rodzicami lub innymi członkami rodziny, którzy nadużywają alkohol lub wykazują działania, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój emocjonalny doprowadzając do obciążenia emocjonalnego u dziecka. Dodatkowo, maskowanie problemu przez innymi ludźmi i przeżywanie go w zaciszu własnego domu czy mieszkania wiąże się ze znacznym obciążeniem psychiki dziecka oraz jego poczucia własnej wartości.

Napięta atmosfera w domu alkoholowym lub dysfunkcyjnym jest głównym czynnikiem, który wywołuje rozwój zachowań lękowych u osób dorosłych, co jest efektem niezrozumiałego przywiązania do rodziców oraz hamowania własnych odczuć, takich jak gniewu, złości, smutku czy obawy o przyszłość. Syndrom dziecka alkoholika lub dziecka z rodziny dysfunkcyjnej prowadzi także do hamowania umiejętności prawidłowej komunikacji społecznej, co sprawia, że nawiązywanie relacji przyjacielskiej, pracowniczej czy partnerskiej w dorosłym życiu jest bardzo trudne. Uczucie wstydu, strachu i ukrytej krzywdy, jakie doświadczają dorosłe dzieci alkoholików, są na tyle silne, że coraz większa część tych osób decyduje się rozpocząć psychoterapię.

DDD, DDA – objawy

Syndrom DDA lub DDD jest czynnikiem, który prowadzi do rozwoju problemów psychicznych, psychologicznych oraz zaburzeń osobowości w okresie dorosłości. Objawy dorosłych dzieci alkoholików lub dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych są również podłożem do pojawienia się dolegliwości lękowych, afektywnych, depresyjnych oraz uzależnień. Aby w porę rozpocząć leczenie, warto dowiedzieć się, jakie są symptomy świadczące o byciu dorosłym dzieckiem alkoholika lub dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej:

 • bardzo niskie poczucie własnej wartości oraz niska samoocena,
 • nieustanne poczucie cierpienia i doznanej krzywdy,
 • samotność oraz wzrastające poczucie winy,
 • brak umiejętności poprawnego wyrażania oraz okazywania emocji,
 • niemożność rozpoznania własnych potrzeb o podłożu psychicznym,
 • trudności w budowaniu prawidłowej relacji oraz trwałych związków,
 • nieumiejętność przeżywania pozytywnych emocji, takich jak radość, zabawa, odpoczynek, relaks,
 • nieufność wobec innych osób,
 • silne uczucie lęku przed bliskością oraz odrzucenie,
 • nieumiejętne postrzeganie własnych granic,
 • uczucie potrzeby kontrolowania własnego życia oraz danej sytuacji,
 • odczuwanie niezrozumiałej odpowiedzialności oraz perfekcjonizmu,
 • przebywanie w samotności, izolacja od otoczenia,
 • wykazywanie zachowań, świadczących o byciu ofiarą.

Dorastanie w rodzinie alkoholowej i dysfunkcyjnej, które wiąże się z nieustannym przeżywaniem traumatycznych doświadczeń nie zawsze wiąże się do rozwoju syndromu DDA i DDD. Niekiedy osoby o silnych cechach osobowości dojrzewają w prawidłowy sposób i nie wymagają pomocy specjalisty lub korzystania z terapii DDA lub DDD. Niestety, w większości przypadków syndrom dziecka alkoholika rozwija się w zaawansowanym lub mniej zaawansowanym stadium. Zauważenie u siebie lub osoby bliskiej objawów choroby powinno być sygnałem alarmowym, który skłoni osobę zaburzoną do rozpoczęcia terapii i leczenia.

Terapia DDA lub DDD – na czym polega?

Terapia DDA oraz DDD jest jedną z metod dostępnych w psychiatrii i psychologii, której celem jest uwolnienie się od uczucia wstydu, lęku oraz innych symptomów choroby.

Pierwszym krokiem w terapii DDA oraz DDD jest uzmysłowienie problemu osobie zaburzonej oraz prowadzenie do uczucia wybaczenia rodzinie. To czynnik, który pozwala oczyścić psychikę i jest pierwszym krokiem w budowaniu poczucia własnej wartości. Podczas terapii, osoby dorosłe uczą się samorozwoju i metod, które pozwalają tworzyć im nowe, zdrowe relacje z innymi ludźmi. Dzięki leczeniu znika poczucie krzywdy, słabości, lęku oraz gniewu, które zakotwicza się na skutek traumatycznych przeżyć już w dzieciństwie. Takie działania dają szansę osobom DDA lub DDD na przeżywanie normalnego, zwyczajnego życia, które od najmłodszych lat jest ich największym marzeniem. Efektem terapii jest zwiększenie samooceny i umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, a także pożegnanie się z trudną przeszłością.

Autor wpisu

Agnieszka
Agnieszka

Menu

Przeczytaj także

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Wyślij wiadomość