Dlaczego rodzina alkoholika również potrzebuje terapii?

Spis treści

Alkoholizm to jedno z najbardziej powszechnych uzależnień. Może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Uzależnienie od alkoholu ma wiele przyczyn, a jego skutki można podzielić na zdrowotne, ekonomiczne czy społeczne. Niestety, nie zawsze rodzina osoby uzależnionej zdaje sobie sprawę z tego, że konieczne jest nie tylko leczenie alkoholika, ale również terapia jego bliskich. Problemem wielu rodzin osób borykających się z chorobą alkoholową jest bowiem współuzależnienie.

Czym jest współuzależnienie?

Jeżeli nasz bliski boryka się z uzależnieniem od alkoholu, najprawdopodobniej bardzo mocno wpływa to na nasze życie. Dzieje się tak szczególnie w przypadku osób, które zamieszkują wraz z uzależnionym. Najbardziej problematyczna może być choroba alkoholowa partnera lub partnerki. Jeżeli z uzależnionym łączą nas głębokie więzi, najprawdopodobniej naszym problemem stanie się współuzależnienie od alkoholu. Dobrze byłoby więc wiedzieć, co takiego kryje się pod tym dość enigmatycznym terminem. Pozwoli nam to na szybkie wychwycenie symptomów tego problemu i wdrożenie skutecznej terapii.

Podporządkowanie życia osobie uzależnionej

Współuzależnienie to nic innego jak mimowolne podporządkowanie swojego życia osobie uzależnionej. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to problem znakomitej większości osób, które są w związku z osobą uzależnioną od alkoholu. Nie ma się temu co dziwić, bo każdy z nas chce w jakiś sposób wspierać bliskiego, który zmaga się z chorobą alkoholową. Osoby współuzależnione w zaburzony sposób adaptują się do trudnej sytuacji, w której się znalazły. Pojawić mogą się nieprawidłowe, a nawet destrukcyjne mechanizmy obronne. Osoba współuzależniona może obwiniać się o to, że jej bliski sięga po alkohol. Może także podejmować różnego rodzaju próby mające na celu odwiedzenie go od sięgnięcia po napoje wysokoprocentowe. Niestety, współuzależnienie wiąże się z ogromnym cierpieniem i jest wyniszczające. Ponadto, osoby borykające się z tym problemem mogą utracić zainteresowanie swoim własnym życiem i podejmowanymi do tej pory aktywnościami. W całości skupiają swoją uwagę na osobie uzależnionej, ryzykując pogorszeniem własnego samopoczucia psychofizycznego. Warto byłoby więc podjąć terapię, która ma na celu wyjście ze współuzależnienia i odtworzenie zdrowych mechanizmów radzenia sobie z problemami. 

Co osoba współuzależniona może zyskać dzięki terapii?

Nie każdy zastanawia się nad tym, jak wyleczyć się ze współuzależnienia. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż osoby współuzależnione skupiają się głównie na problemie alkoholowym bliskiej osoby. Na szczęście, niektóre osoby w pewnym momencie decydują się zgłosić po pomoc. I bardzo dobrze, bo dzięki terapii mogą sporo zyskać. Aby wyjść ze współuzależnienia, można skorzystać z psychoterapii indywidualnej w wybranym przez siebie nurcie. Najlepiej sprawdza się terapia poznawczo-behawioralna. Podczas pracy z terapeutą, możliwe będzie przyjrzenie się szkodliwym schematom własnego postępowania i radzenia sobie z trudnościami. Już samo spojrzenie na problemy z innej perspektywy okazuje się pomocne. Dzięki regularnym sesjom psychoterapeutycznym współuzależnienie może zostać pokonane. Bliski osoby cierpiącej na chorobę alkoholową zacznie znowu dostrzegać swoje życie, a nie tylko życie osoby uzależnionej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zdrowy bliski stanowi zdecydowanie lepsze wsparcie dla osoby zmagającej się z alkoholizmem niż osoba, która walczy ze współuzależnieniem. 

Czym jest terapia rodzinna?

Alkoholizm jest więc problemem, z powodu którego cierpi cała rodzina uzależnionego. Mowa tu na przykład o współmałżonku, który może popaść we wspomniane wyżej współuzależnienie, ale także o dzieciach alkoholika. Z tego też względu, dobrze byłoby rozważyć podjęcie tak zwanej terapii rodzinnej. Jak się okazuje, taka forma pomocy może okazać się bardzo przydatna. Ważne jest jednak to, aby wybrać odpowiedniego terapeutę. Powinien on mieć doświadczenie w pracy z osobami, które zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Podczas sesji terapeutycznych, rodzina chorego będzie mogła liczyć na wszechstronne wsparcie. Istotną rolę odgrywa także psychoedukacja. Terapeuta będzie starał się przekazać rodzinie osoby uzależnionej jak najwięcej informacji dotyczących choroby alkoholowej. To bardzo ważne, bo pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje osoba uzależniona. Istotna jest także obrona własnych granic. Podczas terapii rodzinnej, bliscy osoby zmagającej się z uzależnieniem dowiedzą się, w jaki sposób reagować na przemoc słowną i fizyczną, jeżeli osoba uzależniona ją stosuje. Warto mieć świadomość tego, że terapia rodzinna może przybrać także formę terapii grupowej. Pomocne mogą okazać się spotkania rodzin osób uzależnionych od alkoholu oferowane przez w ośrodki terapii uzależnień w Krakowie i innych miastach Polski. Bliscy osób walczących z chorobą alkoholową wymieniają się między sobą cennymi doświadczeniami. Dzielą się również historiami, często traumatycznymi. Dzięki terapii grupowej można więc zostać wysłuchanym i zyskać wsparcie.

Autor wpisu

Agnieszka
Agnieszka

Menu

Przeczytaj także

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Wyślij wiadomość