logo Pewna Terapia

Ośrodki Błękitnego Krzyża są prowadzone przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, która od ponad 20 lat udziela profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim. Oznacza to, że udzielana pomoc dotyczy nie tylko kwestii związanych z zaburzeniem (uzależnieniem, współuzależnieniem czy syndromem DDA), ale również pomoc prawną, doradztwo finansowe oraz wsparcie socjalnym (np. udzielanie schronienia, pomoc materialna, pobyt stacjonarny).