Gdzie zgłosić się z depresją? Psycholog czy psychiatra?

Spis treści

Depresja należy do grupy chorób cywilizacyjnych. Z jej objawami boryka się znaczny odsetek populacji, co ukazuje konieczność wzmożonej profilaktyki oraz psychoedukacji społeczeństwa. Choroba ta niestety nadal spotyka się z przejawami stygmatyzacji, bagatelizowania jej oraz umniejszania – co wpływa bezpośrednio na opóźnianie czasu zgłoszenia się po pomoc do specjalisty.

Depresja – psycholog czy psychiatra

Depresja – psycholog czy psychiatra” – takie pytanie często zadają sobie osoby, które chcą rozpocząć leczenie. Psycholog jest specjalistą, który poprzez przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, obserwacji oraz testów psychologicznych może dojść do przyczyny problemu i przeprowadzać takie działania terapeutyczne, które mają na celu:

 • zrozumienie problemu przez pacjenta,
 • odkrycie jego przyczyny,
 • zrozumienie własnych emocji,
 • ukazanie, jakimi zasobami dysponuje pacjent – jakie ma atuty, co jest jego mocną stroną w przezwyciężaniu sytuacji problemowych,
 • przepracowanie traumatycznych, trudnych momentów z życia,
 • wsparcie,
 • pomoc,
 • możliwość opowiedzenia o swoim przeżywaniu i problemach w bezpiecznym otoczeniu i w tajemnicy zawodowej.

Psychiatra ma za zadanie wdrożyć odpowiednie leczenie psychofarmakologiczne, w celu ustabilizowania neurotransmiterów takich jak: serotonina, dopamina i noradrenalina w mózgu osoby chorej. Leki na depresję są w stanie:

 • zmotywować pacjenta do podjęcia dalszego leczenia,
 • poprawić jego funkcjonowanie poznawcze obniżone w wyniku choroby – uwagę, pamięć, koncentrację, szybkość reagowania,
 • podnieść nastrój,
 • usprawnić kontakt z osobą chorą,
 • zniwelować występujące myśli rezygnacyjne i suicydalne.

Jak wyjść z depresji?

Psychiatra i psycholog to specjaliści, którzy stosują różne metody pracy z pacjentem. To właśnie oni bardzo często znają odpowiedź na pytanie – “jak wyjść z depresji?” By zwalczyć objawy tej choroby niezbędna jest pomoc obu tych dziedzin. Leki na depresję wesprą i poprawią funkcjonowanie pacjenta na co dzień, jednak spotkania z psychologiem mają szansę wypracować i utrwalić zdrowe wzorce zachowania i myślenia tak, by nie dochodziło w przyszłości do przykrych nawrotów objawów chorobowych. 

Istotną rolę zapewnia wsparcie środowiska osób bliskich. Rolą psychologa jest również rozmowa z rodziną pacjenta, psychoedukacja ich, opowiedzenie o naturze choroby i jej objawach oraz możliwościach uzyskania pomocy. Osoby bliskie, które mają bezpośredni kontakt z chorym i obserwują jego funkcjonowanie w życiu codziennym, są również cennym źródłem informacji dla specjalistów.

Depresja jest chorobą nawrotową, co znaczy, iż jej epizody mogą się powtarzać. Przy wsparciu zarówno psychologa, jak i psychiatry, stan chorego może jednak być stabilny i monitorowany tak, by przykre objawy nie nawracały.

Jak leczyć depresję?

“Jak leczyć depresję, aby szybko pozbyć się przykrych jej objawów?” – to kolejne pytanie, które zadaje sobie pacjent. By skutecznie leczyć depresję należy przyjmować systematycznie zalecane dawki leków oraz korzystać ze wsparcia psychologicznego. W przypadku pojawienia się u pacjenta myśli rezygnacyjnych lub suicydalnych – należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, które zapewnią mu bezpieczeństwo i opiekę medyczną. Szpitale psychiatryczne są normalnymi placówkami służby zdrowia, których wbrew obiegowej opinii – nie należy się bać. Pobyt chorego na całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w formie stacjonarnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dopasowanie przez lekarzy psychiatrów odpowiedniej dawki leków, która zapewni powrót do stabilności psychicznej. W każdej placówce dostępny jest również psycholog, który zapewni wsparcie pacjentowi. Oddziały Dzienne Psychiatryczne zaś są placówkami, które oferują opiekę nad chorym od rana do godzin popołudniowych. W trakcie pobytu pacjenci odbywają sesje terapii grupowej, indywidualne spotkania z psychiatrą i psychologiem, arteterapię, muzykoterapię oraz relaksację w ramach terapii zajęciowej.

Autor wpisu

Agnieszka
Agnieszka

Menu

Przeczytaj także

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

W naszym katalogu brakuje Twojego ośrodka?

Daj się odnaleźć pacjentom!

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane
ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Polecane ośrodki

W rankingu znajdują się zaufane ośrodki. Polecane kliniki zostały zweryfikowane przez nas, a przede wszystkim – pacjentów. Mamy pewność, że osoby uzależnione otrzymają w nich profesjonalną pomoc.

Wyślij wiadomość