Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ocena:
0/5
Adres:
WWW:

Informacje o ośrodku:

W ramach oddziału oferujemy sześciotygodniowy, intensywny program psychoterapii uzależnień przeznaczony dla osób uzależnionych. Program terapeutyczny skonstruowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o sprawdzone i skuteczne wzorce realizowane od lat w Polsce i na świecie, wzbogacony został efektami własnych, wieloletnich szkoleń zawodowych członków zespołu terapeutycznego.

Program realizowany jest w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, dostosowany do możliwości osobistych każdego pacjenta, rodzaju i etapu uzależnienia.

Praca terapeutyczna skupia się głównie na następujących obszarach:

poznanie biopsychospołecznej i duchowej istoty własnego uzależnienia, urealnienie konsekwencji uzależnienia w różnych sferach życia, autoanaliza psychologicznych mechanizmów uzależnienia, ugruntowanie umiejętności utrzymania abstynencji (w tym sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym, trening asertywnych zachowań abstynenckich, analiza osobistych sygnałów ostrzegawczych i wypracowanie sposobów zaradczych), odkrycie i ugruntowanie osobistej motywacji do zdrowienia, poznanie obszarów własnych zasobów i ograniczeń, budowa pozytywnej perspektywy własnego życia i programu dalszego zdrowienia. Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, treningach zachowań, zebraniach społeczności.

Informacje kontaktowe:

Adres:
WWW:

Mapa dojazdu:

Loading...

Dodaj opinię

Wybierz ocenę
Overall

Kontakt

Wyślij wiadomość