Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

Ocena:
0/5
Adres:
WWW:

Informacje o ośrodku:

W Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia realizowany jest kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program ten jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego. Plan leczenia jest zindywidualizowany i ustalany wspólnie z pacjentem w czasie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego. Leczenie obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, jak również w miarę potrzeb konsultacje lekarskie oraz konsultacje pracownika socjalnego. W Ośrodku realizowane są następujące programy terapeutyczne: Program podstawowy terapii dla osób uzależnionych w trybie dziennym. Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób uzależnionych w trybie ambulatoryjnym, w tym:
  • specjalistyczny program dla osób uzależnionych od hazardu
  • specjalistyczny program dla osób z uszkodzeniami oun Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób współuzależnionych w trybie ambulatoryjnym, w tym:
  • specjalistyczny program dla osób doświadczających przemocy domowej
  • specjalistyczny program dla rodzin i bliskich hazardzistów Oferta OPUiW spełnia Standardy wykonywania usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa odwykowego rekomendowane przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje kontaktowe:

Adres:
WWW:

Mapa dojazdu:

Loading...

Dodaj opinię

Wybierz ocenę
Overall

Kontakt

Wyślij wiadomość