Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Ocena:
0/5
Adres:
WWW:

Informacje o ośrodku:

Program Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze oparty jest o strategiczno strukturalny model uzależnienia, poszerzony o elementy terapii behawioralno-poznawczej. Program trwa 6 tygodni, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie programu do 8 tygodni. Głównym celem prowadzonej terapii jest dążenie do zmiany u pacjenta, pozwalającej osiągnąć pełną i trwałą abstynencję. Strategiczno- strukturalna psychoterapia uzależnienia opiera się na przygotowaniu i realizacji programu psychoterapeutycznego w celu zainicjowania i ukierunkowania procesu zmian u pacjenta. Najważniejszym narzędziem jakiego używamy w trakcie naszej terapii jesteśmu MY. Program obejmuje zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie warsztatowym pozwalającym pacjentowi na aktywny udział w programie i większą identyfikację z uzależnieniem. Celem tych zajęć jest zmiana myślenia pacjenta. Ważnym elementem prowadzonej terapii są sesje psychoterapii grupowej które odbywają się w systemie otwartym, tzn. pacjenci przyjmowani są do grup w miare rozpoczynania terapii. Druga, równoległa część programu polega na terapii indywidualnej z terapeutą prowadzącym, który zajmuje się pacjentem od momentu podpisania kontraktu terapeutycznego aż do opuszczenia Ośrodka. Oddział obejmuje 4 grupy. Na każdej z grup obowiązuje szczegółowy harmonogram zajęć, rozpisany na poszczególne dni tygodnia. Każdy pacjent po podpisaniu kontraktu terapeutycznego otrzymuje swój indywidualny program terapii dostosowany dla niego

Informacje kontaktowe:

Adres:
WWW:

Mapa dojazdu:

Loading...

Dodaj opinię

Wybierz ocenę
Overall

Kontakt

Wyślij wiadomość